Pon - Pt: 8:00 – 20:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Zapoznaj się z polityką

Polityka prywatności

Przedstawiamy Państwu ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w naszej firmie – EvAna Duda, Jakimik- Popławska spółka jawna  (dalej także Instytut.

 

Poniżej podajemy do wiadomości naszą ogólną klauzulę informacyjną, którą kierujemy do wszystkich osób fizycznych, co do których nie zaadresowaliśmy klauzuli tzw.  szczegółowej.

Adresatami niniejszej informacji w pierwszej kolejności są:

 • osoby zainteresowane usługami Instytutu
 • osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową oraz nasze konta w mediach społecznościowych
 • kontrahenci będący osobami fizycznymi, z których usług korzysta Instytut, a także ich reprezentanci

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej także RODO) informujemy Państwa, że:

 

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest EvAna Duda, Jakimik- Popławska spółka jawna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 25/2 (dalej także Instytut).

  Z Administratorem można kontaktować się na ww. adres ale także drogą mailową na adres e-mail: evana.instytutkosmetologii@gmail.com

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenie odpowiedzi w związku z kontaktem zainicjowanym przez Państwa – potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi.

 

 1. Przyjmujemy, że podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Instytut na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w takim wypadku za prawnie uzasadniony interes uznajemy kontakt z potencjalnymi klientami i kontrahentami, odpowiedzi na przesłane wiadomości i realizacje działalności gospodarczej).

 

 1. W odniesieniu do danych osób odwiedzających stronę internetową Instytutu, jak i konta w mediach społecznościowych, które należą do Administratora celem przetwarzania jest zapewnienie możliwości korzystania z treści prezentowanych na stronie internetowej i mediach społecznościowych Instytutu.

 

 1. Przyjmujemy, że podstawą prawną czynności przetwarzania opisanej w pkt. 4 jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w tym wypadku marketing usług własnych), jak i działania podejmowane dla utrzymania i poprawnego funkcjonowania stron internetowych.

 

 1. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi, z których usług korzysta Administrator jest realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną oraz przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy też reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów.

 

 1. W wyżej opisanym przypadku podstawą prawną czynności przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tutaj realizacja działalności gospodarczej Administratora), jak i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe i podatkowe, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Skąd mamy Państwa dane?Jeżeli dane osobowe nie trafiły do nas bezpośrednio od Państwa, to źródłem ich pozyskania może być przede wszystkim: kontrahent Instytutu (tj. przede wszystkim Państwa pracodawca), źródło informacji ogólnodostępnych (tj. przede wszystkim ogólnodostępne bazy rejestrowe podmiotów gospodarczych).

 

 1. Jakie dane przetwarzamy?Instytut przetwarza dane, które otrzymał od Państwa – imię i nazwisko, numer telefonu i/lub e-mail.Jeżeli przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych pozyskane z innego źródła, to zakres przetwarzanych danych z reguły ogranicza się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych kontaktowych i adresowych.Możemy także przetwarzać dane osobowe dane osobowe generowane przez użytkowników platform mediów społecznościowych.

 

 1. Kto może być odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez nasPrzetwarzane przez Instytut osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.Co więcej Administrator w zależności od celu przetwarzania może udostępniać państwa dane podmiotom przetwarzającym np. zewnętrznym podmiotom świadczącym obsługę księgową, czy  informatyczną, a w tym także hosting skrzynek mailowych, dostawcom oprogramowania, a także odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak np. podmiot  świadczący usługi pocztowe, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów społecznościowych.

 

 1. Administrator wskazuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich w przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych, czy też w przypadku korzystania z niektórych narzędzi IT.

 

 1. Instytut przetwarza Państwa dane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania.Zwracamy przy tym uwagę, że jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym momencie.Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to okresy przechowania mogą wynikać z: okresu realizacji umowy, obowiązku przechowania dowodów księgowych – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też rozliczona, potrzeby zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń – podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

 1. Prawa osoby, której dane przetwarzamyMacie Państwo prawo:
  1)         żądać dostępu do swoich danych osobowych;
  2)         żądać sprostowania swoich danych osobowych;
  3)         żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4)         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  5)         przenoszenia swoich danych.Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: evana.instytutkosmetologii@gmail.com

 

 1. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o plikach cookieDla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki cookie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Administrator używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową Administratora, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep internetowy produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w sklepie internetowym. 

   

  a) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów klientów.
  • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

 

 • b) Wyjaśniamy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej, jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.